Brancher

Opmåling

SmartNet netværket kan anvendes til mange forskellige landmålingsopgaver, hvor der kræves centimeter nøjagtighed, såsom topografiske- og bygnings opmålinger, overvågning og matrikulær sagsbehandling. mere

Byggeri

SmartNet kan bruges i højt profilerede projekter, såsom motorveje, landingsbaner, sportsarenaer og alle byggeaktiviteter, der kræver nøjagtige maskin opgaver og gentagende centimeter nøjagtighed. mere

Landbrug

Med dit SmartNet abonnement, kan du opnå den nøjagtighed du har brug for til dine opgaver, såsom såning, høstning, sprøjtning og gødning. mere

GIS/DGNSS

SmartNet Netværk er ideel for alle høj-præcisions projekter såsom kortlægning, ledningsregistrering, GIS dataindsamling, og alle opgaver, der kræver konsekvent høj præcision fra sub-meter til centimeter nøjagtighed. mere

Maskinstyring

SmartNet tilbyder høj pålidelighed og tilgængeligheds RTK korrektioner som du har brug for til dine GPS maskinstyring komponenter. mere